Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Ахлах мэргэжилтэн - Г.Батзориг /12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29-р хороод/ - 96663100

    Газар зохион байгуулагч:   Б.Лхагва-Эрдэнэ /5, 24, 27-р хороод/ - 99676957

                                           Г.Мөнхбат / 21, 23, 30-р хороод/ - 88110254

                                           Б.Лхагвадорж /6, 7, 19, 21-р хороод/ - 99089567

                                           Ю.Одгэрэл / 31, 32-р хороод/ - 94081518

                                           Т.Тува / 8, 9, 10, 11, 25, 28-р хороод/ - 99107407

                                            Б.Батжаргал / 2, 3, 4, 20, 26-р хороод/ - 88081781

                                            Г.Ариунзаяа / 1, 22-р хороод/ - 99095142

Бүрдүүлэх материал:

  • Өргөдөл хүсэлт хорооны тодорхойлолт
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар, лавлагаа
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага албан хүсэлт
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм
  • Хувь кадастрийн зураг
  • Хашааны фото зураг