Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч

Утасны дугаар:  

Е-Mail хаяг:  


Бүрдүүлэх материал

  1. Ажлын байрны төлөв байдлын талаар улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулах албан ёсны хүсэлт, албан тоот