Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч

Утасны дугаар: 

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. Хүсэлт, гомдол гаргах болсон үндэслэл

  2. Шийдвэрлүүлэх асуудлаа тодорхой бичих

  3. Өөрийн болон байгууллагын хаяг, албан тушаалтнуудтай холбогдох утас