Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

Утасны дугаар: 

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. Санал, хүсэлтээ товч тодорхой, утга санааг зөв илэрхийлсэн байх

  2. Эргэн холбогдох утас, хаяг, албан тушаалыг тодорхой бичих