Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн:

Утасны дугаар:

Е-Mail хаяг:


Бүрдүүлэх материал

  1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбарын хамт/

  2. Албан тоот хүсэлт /ҮА-ны чиглэл, хугацаа, даатгуулагчийн тоог бичих/

  3. Өмнөх онуудын жилийн эцсийн баланс, татварт гаргаж өгдөг бүх тайлангууд үзэх

  4. Тухайн сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн мөнгөө тушаасан байна.

  5. Захирлын цахим үнэмлэхний хуулбар