Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн:

Утасны дугаар:

Е-Mail хаяг:


Бүрдүүлэх материал

  1. Тэтгэмж тогтоолгох тухай өргөдөл

  2. НД-ын байгууллагаар баталгаажсан НД –ын дэвтэр

  3. Ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр /эх хувь/

  4. Дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн бичиг