Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хорооны байцаагч

Утасны дугаар:

Е-Mail хаяг:

 


Бүрдүүлэх материал

 1. Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа,тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)

 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 3. Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)

 4. Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)

 5. Цээж зураг (3*4) 2 хувь

 6. Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)

 7. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 8. ЭХМК-ын акт

 9. Үйлдвэрлэлийн ослын акт

 10. Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/

 11. Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах

 12. Цэргийн батлах