Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ГЭРЛЭЛТЭЭ ШҮҮХИЙН ЖУРМААР ЦУЦЛУУЛСАН ИРГЭН

  • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛСАН ТУХАЙ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР
  • ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
  • ӨРГӨДӨЛ

ГЭРЛЭЛТЭЭ ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ЦУЦЛУУЛАХЫГ ХАРИЛЦАН ЗӨВШӨӨРСӨН ИРГЭН ӨӨРИЙН БИЕЭР БҮРТГҮҮЛНЭ

  • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ТУС ТУСДАА ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ
  • ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

ӨРГӨДӨЛД ЭД ХӨРӨНГИЙН МАРГААНГҮЙ, БИЕИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД ХЭВИЙН БАЙХ ДУНДААС ТӨРСӨН БОЛОН ҮРЧЛЭН АВСАН 0-18 НАСНЫ ХҮҮХЭДГҮЙ ТУХАЙГАА БИЧНЭ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 2500 ТӨГРӨГ

ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890