Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ

  • ИРГЭН ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ
  • ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТ

ХАЯЖ ГЭЭЖ, ҮРЭГДҮҮЛСЭН БОЛ ТОРГУУЛЬ ТӨЛНӨ.

ТОРГУУЛИЙГ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ ТОГТООНО.

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ЗУРАГ АВАХ ТУЛ ХУВИЙН БЭЛТГЭЛТЭЙ ИРЭХ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 15000 ТӨГРӨГ

ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ: 3300 ТӨГРӨГ

ДАНС: УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 2601025962

ТОРГУУЛЬ:

ДАНС: УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 2611009483

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890