Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Улсын бүртгэгч 

Утасны дугаар:  

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. Гэрлэлт цуцласнаас хойш гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа

  2. Гэрлэлт сэргээхийг хүсэгчдийн өргөдөл

  3. Цуцлалтыг хүчингүй болгосон шүүхийн шийдвэр

  4. Гэрчилгээний үнэ 2500\ГОЛОМТ БАНКНЫ 1165004534 данс -НУБГ\