Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ

  • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ЦЭЭЖ ЗУРАГ /3.5*4.5 ХЭМЖЭЭТЭЙ 3 ХУВЬ ЗУРАГ/
  • ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТ

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРЭХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ИРНЭ.

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭСТ БҮРТГҮҮЛСЭНЭЭР БАНКИНД ТӨЛӨХ БОЛОМЖТОЙ БОЛНО.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 12500 ТӨГРӨГ

ДАНС:  УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 2600088218, ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ: 5000 ТӨГРӨГ

ДАНС: УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 2600088218, ГОЛОМТ БАНК 1165007797

ПАСПОРТ БИЧИЛТИЙН ХУРААМЖ: 15000 ТӨГРӨГ

ДАНС: УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 2600086633, ГОЛОМТ БАНК 1401001218

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890