Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАСВАР ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ ДҮГНЭЛТ ГАРГАСНААР УЛСЫН БҮРТГЭГЧ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨНӨ.

ТА ДООРХИ МАТЕРИАЛЫГ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИД БҮРДҮҮЛЭН ӨГНӨ ҮҮ.

  • ӨРГӨДӨЛ
  • ГЭРЧИЛГЭЭ ЭХ ХУВИАРАА
  • ЛАВЛАГАА
  • ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТӨЛСӨН БАРИМТ

ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН ТОХИОЛДОЛД ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ 2500 ТӨГРӨГ ТӨЛЖ ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЭР АВНА

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ: 2500 ТӨГРӨГ

ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890