Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ ОЛГОНО

 • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
 • ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТ

ИРГЭН ТА ДАРААХ ЛАВЛАГААГ АВАХ БОЛОМЖТОЙ

 • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХИЙН ЛАВЛАГАА
 • БАЙНГА ОРШИН СУУГАА ХАЯГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
 • ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА
 • ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА
 • УРГИЙН ОВОГ /ЭЦЭГ/ ЭХ-ИЙН НЭР, ӨӨРИЙН НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ ЛАВЛАГАА
 • ЭЦЭГ /ЭХ/ ТОГТООСНЫ ЛАВЛАГАА
 • ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА
 • ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ ЛАВЛАГАА
 • НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА
 • РЕГИСТРИЙН ДУГААРЫН БОЛОН ӨӨРЧИЛСНИЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА
 • ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛГҮЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА
 • ТӨРӨЛ САДАНГИЙН ЛАВЛАГАА
 • ГАДААД ПАСПОРТЫН ЛАВЛАГАА
 • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АВААГҮЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 1000 ТӨГРӨГ

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ЛАВЛАГАА 5000 ТӨГРӨГ

ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890