Print

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ ОЛГОНО

ИРГЭН ТА ДАРААХ ЛАВЛАГААГ АВАХ БОЛОМЖТОЙ

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 1000 ТӨГРӨГ

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ЛАВЛАГАА 5000 ТӨГРӨГ

ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890