Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛААР ӨӨРИЙН БИЕЭР ХАНДАНА

  • ӨРГӨДӨЛ
  • ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ
  • ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА
  • ЦЕГ-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /ДҮҮРГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСЭЭР ДАМЖУУЛАН/
  • НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
  • СХД-ИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
  • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ГЭРЛЭСЭН БОЛ ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
  • ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛ ТҮҮНИЙ ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 2500 ТӨГРӨГ

ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890