Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ БҮРТГЭНЭ

  • ХҮҮХЭД ТӨРСӨН ТУХАЙ ЭМНЭЛЭГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАГАА БУЮУ СТ-4 МАЯГТ
  • ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ЭЦЭГ, ЭХ ГЭРЛЭЛТ БҮРГҮҮЛЭЭГҮЙ ТОХИОЛДОЛД

ГЭРЛЭЛТЭЭ БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ ЭЦЭГ, ЭХ ХҮҮХДЭЭ ЭЦГИЙН ОВОГ, НЭРЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛ ЭЦЭГ, ЭХ ТУС ТУСДАА ӨРГӨДӨЛ ГАРГАНА. ЭЦЭГ, ЭХИЙН НЭГ НЬ ИРЭХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛ ӨРГӨДӨЛӨӨ НОТАРИАТААР БАТАЛГААЖУУЛНА

 

ХҮҮХЭД ТӨРСНӨӨС ХОЙШ 30 ХОНОГИЙН ДОТОР БҮРТГҮҮЛНЭ. /ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ/

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890