Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ӨӨРИЙН ШИЛЖИН ИРЖ БУЙ ХОРООНЫ УЛСЫН БҮРТГЭГЧИД БҮРТГҮҮЛНЭ

  • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ОРШИН СУУГАА ХАЯГЫН НОТЛОХ БИЧИГ БАРИМТ
  • 0-16 НАСНЫ ХҮҮХЭД БОЛ ТӨРСНИЙ ГЭРЧИГЭЭ
  • ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 1500 ТӨГРӨГ

ХӨДӨӨ ОРОН НУТГААС ИРЖ БАЙГАА БОЛ 5000 ТӨГРӨГ ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ: 1000 ТӨГРӨГ

ДАНС: УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 2601025962

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890