Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ

  • ГЭРЛЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ
  • ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГАА
  • ГЭРЧ /ГЭРЧЭЭР ТӨРӨЛ САДАНГИЙН 18 НАС ХҮРТСЭН ХҮНИЙГ ОРОЛЦУУЛНА/
  • ТУС ТУСДАА ГАРСАН ӨРГӨДӨЛ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ИРГЭН ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 14-Р ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БҮРЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГТЭЙ БАЙНА.

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ: 2500 ТӨГРӨГ

ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890