Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ

  • ЛАВЛАГАА
  • ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТ

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРЭХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ИРНЭ.

ТОРГУУЛИЙГ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ ТОГТООНО

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 5000 ТӨГРӨГ

ДАНС:  УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 2600088218, ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ТОРГУУЛЬ:

ДАНС: УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК 2611009483

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890