Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ИРГЭНИЙ ХАРЪЯАЛАЛААР ӨӨРИЙН БИЕЭР ХАНДАНА

  • ЭЦЭГ, /ЭХ/-ИЙН ӨРГӨДӨЛ
  • ЭЦЭГ, /ЭХ/-ИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
  • ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ
  • ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЛАВЛАГАА

ЭЦЭГ, ЭХИЙН НЭГ НЬ ИРЭХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛ ӨРГӨДӨЛӨӨ НОТАРИАТААР БАТАЛГААЖУУЛНА.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 2500 ТӨГРӨГ

ДАНС: ГОЛОМТ БАНК 1165004534

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890