Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ХЭДЭН ОНД ХЭН БАРЬЖ, БИЙ БОЛГОСОН, ОДОО ХЭДЭН ХҮНИЙ ХАМТЫН ӨМЧ БОЛОХ, ЭД ХӨРӨНГИЙН БАЙРШИЛ, ХАЯГ ХЭМЖЭЭ, ҮНИЙГ ТОДОРХОЙ БИЧИХ, БҮХ ӨМЧЛӨГЧ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРНА

  • ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ЭСХҮЛ ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ШИЙДВЭР

ХУУЛБАР

  • ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ

ХУУЛБАР

  • КАДАСТРЫН ЗУРАГ

ЭХ ХУВЬ

  • ХАШАА БАЙШИН, ХУВИЙН СУУЦЫГ 4 ТАЛААС НЬ БҮТЭН ХАРАГДУУЛЖ АВСАН ФОТО ЗУРАГ

А4 ЦААСАН ДЭЭР НААЖ ТАЙЛБАР БИЧИХ, НЭГ ХАШААНД 2 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ БАЙШИНТАЙ БОЛ НЭГ ЗУРАГТ БҮГДИЙГ БАТГААЖ АВАХ

  • ПЛАН ЗУРАГ

ХАШАА БАЙШИН, ХУВИЙН СУУЦНЫ ПЛАН ЗУРАГ

 

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНИЙН ДҮНГИЙН 0,01 ХУВИАР ТООЦНО

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890