Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ХЭДЭН ОНД ХЭН БАРЬЖ, БИЙ БОЛГОСОН, ОДОО ХЭДЭН ХҮНИЙ ХАМТЫН ӨМЧ БОЛОХ, ЭД ХӨРӨНГИЙН БАЙРШИЛ, ХАЯГ ХЭМЖЭЭ, ҮНИЙГ ТОДОРХОЙ БИЧИХ, БҮХ ӨМЧЛӨГЧ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРНА

  • ОРОН СУУЦ ЗАХИАЛГИЙН ГЭРЭЭ

ЭХ ХУВЬ

  • ТӨЛБӨР ТООЦОО ДУУССАН ТУХАЙ АЛБАН БИЧИГ

ЭХ ХУВЬ

  • АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ НОТЛОХ БАРИМТ

ХУУЛБАР

  • ОРОН СУУЦЫГ БҮТЭН ХАРАГДУУЛЖ АВСАН ФОТО ЗУРАГ

А4 ЦААСАН ДЭЭР НААЖ ТАЙЛБАР БИЧИХ

  • ПЛАН ЗУРАГ

ОРОН СУУЦНЫ ПЛАН ЗУРАГ

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНИЙН ДҮНГИЙН 0,01 ХУВИАР ТООЦНО

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890