Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

а/Хүүхдийг асрамжийн газарт асруулахад бүрдүүлэх материал.

 1. Өргөдөл /Эцэг эх, асран хамгаалагч, 7 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн өргөдөл хорооны Засаг даргын цохолттой/ нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 2. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 4. Эцэг эхийн нас барсны гэрчилгээний хуулбар
 5. Хорооны хамтарсан багийн хурлын тэмдэглэл
 6. Гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
 7. Хүүхдийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
 8. Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн албан бичиг.

 

б/Хүүхдийг асрамжийн газраас буцаан авахад бүрдүүлэх материал.

 1. Өргөдөл /Эцэг эх, асран хамгаалагч, 7 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн өргөдөл хорооны Засаг даргын цохолттой/ нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 2. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 3. Асрамжийн газарт асруулсан захирамжийн хуулбар хувь
 4. Хорооны хамтарсан багийн хурлын тэмдэглэл
 5. Гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
 6. Хүүхдийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
 7. Асрамжийн газрын албан хүсэлт
 8. Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн албан бичиг.