Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

 1. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /эх хувь/
 2. Хүүхдийн төрсний бүртгэлийн лавлагаа /УБЕГ-ын архиваас болон ТҮЦ машин/
 3. Хүүхэд үрчлэн авах хүсэлт гаргасан иргэдийн өргөдөл /нотариатоор баталгаажуулсан байх/
 4. Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /Амжиргааны түвшин, эдийн засгийн боломж/
 5. Оршин суугаа хаягийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
 6. ЦЕГ-ын лавлагаа
 7. Хүүхэд үрчлэн авах хүсэлт гаргасан иргэд гэрлэсэн бүртгэлийн хуулбар /бэлэвсэн болон гэрлээгүй бол лавлагаа /
 8. Үрчлэн авах хүсэлт гаргасан иргэдийн эрүүл мэндийн эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт /Сэтгэц, арьс өнгө, ДОХ, сүрьеэ/ СХД-ийн ЭМТөвд
 9. Ажлын газар, зан байдлын тодорхойлолт
 10. Эд хөрөнгийн бүртгэл /хуулбар/
 11. Хүүхэд 7 наснаас дээш бол өөрийн гараар өргөдөл бичих /16 нас хүрсэн бол нотариат/
 12. Төрөл садангийн лавлагаа
 13. Хүүхдийн эрсдлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
 14. Гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
 15. Хамтарсан багийн хурлын шийдвэр
 16. Гэрлэгчдийн хэн нэг нь хүүхэд үрчлэн авч байгаа бол энэ тухай зөвшөөрлийг эхнэр буюу нөхрөөсөө авна.
 17. Төрсөн эцэг, эхийн зөвшөөрөл /нотариат/
 18. Төрсөн эцэг,эхийн оршин суугаа хаягийн лавлагаа /ТҮЦ машин/

 

 Өргөдлийн тэргүү бичих загвар:

 1. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга танаа өргөдөл гаргах учир нь ..............................................................................................................................
 1. Сонгинохайрхан дүүргийн ..... –р хорооны Засаг даргаар уламжлан Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга танаа өргөдөл гаргах учир нь..............................................................................................................................