Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

а/ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх авах

 • Цахим үнэмлэхний хуулбар 1%
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон актны хуулбар 1%
 • Цээж зураг 1%

б/ 18 насанд хүрсэн иргэнд харгалзан дэмжигч тогтоох

 • Өргөдөл /Хороон Засаг даргаар цохуулна./
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болох гэж байгаа иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар / Нотариатаар батлуулсан/
 • Төрөл садангийн тухай иргэний бүртгэлийн лавлагаа
 • Асран хамгаалуулах гэж байгаа иргэний иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар / Нотариатаар батлуулсан/
 • Хорооны нийгмийн ажилтантай уулзан нөхцөл байдлын үнэлгээ хийлгэх
 • Гэрээр явсан тэмдэглэл /зурагтай/
 • Нөхцөл байдлын үнэлгээнд тулгуурласан хорооны хамтарсан багийн хурлын шийдвэр / Гэр бүлийн тухай хуулийн 68-р зүйлийг хангасан эсэх/
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн цээж зураг тус тус 1%
 • Цагдаагийн газрын тодорхойлолт /Хорооноос/
 • Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгох иргэний эд хөрөнгийн лавлагаа

 в/ Төрөлжсөн асрамжийн газарт асруулах үйлчлүүлэгчийн бүрдүүлэх материал

 • Үйлчлүүлэгчээс асрамжийн газарт үйлчлүүлэхийг хүссэн өргөдөл
  /Өргөдөл  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад/
 • Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Үйлчлүүлэгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг багтаасан анкет
 • Тэтгэврийн дэвтэр болон нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээнд хамрагддаг болохыг нотлох бичиг баримт
 • Эрүүл мэндийн дэвтэр
 • Хорооны өрхийн эмч болон дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн эрүүл мэндийн үнэлгээний хуудас /арьс өнгө, сүрьеэ, сэтгэл мэдрэл, архинд донтох өвчингүй байх/
 • Хурц, архаг халдварт өвчингүй гэдгийг баталсан лабораторийн шинжилгээнүүд дүгнэлтийн хамт
 • Нөхцөл байдлын үнэлгээ
 • Нөхцөл байдлын үнэлгээнд тулгуурласан хорооны хамтарсан багийн хурлын шийдвэр
 • Гэрээр явсан тэмдэглэл /Зурагтай/
 • Хорооны амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн хурлын шийдвэр
 • Асруулагчийн үр хүүхэд, ах дүү, төрөл төрөгсөдгүй болохыг нотлох Улсын бүртгэлийн архивын лавлагаа
 • Асруулагчийн цээж зураг 2-4 %