Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ

Утасны дугаар: 

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. Албан бичиг буюу хүсэлт

  2. ГХО-тай ААН бол итгэмжлэл

  3. Иргэний үнэмлэх