Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ

Утасны дугаар: 

Е-Mail хаяг:


Бүрдүүлэх материал

  1. Гэрчилгээ олгохыг хүссэн хүсэлт /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/

  2. Хүсэлт олгохыг хүссэн иргн, хуулийн этгээдийн өргөдөл /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/

  3. Гарын үсэг хэрэглэх гэрээ 2 хувь /e-tax.mta.mn хаягаар илгээж хэвлэмлээр авч ирэх/

  4. Өргөдөл гаргасан этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

  5. ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар

  6. Флаш