Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ

Утасны дугаар:

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. УБЕГ, ХЭБГ-т бүртгүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор харьяа татварын албанд бүртгүүлэх

  2. Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ

  3. Үүсгэн байгуулагч өөрийн биеэр ирэх