Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: ТТҮТ Нэг цэгийн үйлчилгээ

Утасны дугаар: 

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. Мөнгө төлсөн баримт

  2. Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн гэрчилгээ

  3. АТБӨЯХАТ төлөгчийн гэрчилгээ