Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: ТЗХЭЗТ Бичиг хэрэг Архив

Утасны дугаар:

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. Байгууллага-албан бичиг

  2. Иргэн-өргөдөл, хүсэлт