Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт /албан бичиг/
2. Иргэн /өргөдөл бичих/
3. Тухайн хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
4. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын танилцуулга (ТЭЗҮ төсөл)
5. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
6. Газрын гэрчилгээний хуулбар
7. Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт /хуулбар/
8. Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан
9. Төсөл хэрэгжих орчны фото зураг
10. Хог хаягдлын гэрээ /хуулбар/
11. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт /Агуулах, мах боловсруулах үйлдвэр/ /хуулбар/
12. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт /хуулбар/
Гүний худаг ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нэмэлтээр:
13. Ус ашиглуулах гэрээ /хуулбар/
14. Бохир ус зайлуулах гэрээ /хуулбар/