How to create simple cool paging with PHP and CSS

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ээлжит тооллого улс орон даяар 2021 оны 11 сарын 1-ээс 12 сарын 1 хүртэл цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана. Энэ удаагийн тооллогод 2021 оны 11 сарын 1-ээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид www.toollogo.1212.mn Ñ†Ð°Ñ…им хуудсаар хамрагдах юм.

#Тоолллого2021
#ААНБТооллого2021
#Үндэсний_статистикийн_хороо< Өмнөх 1 Дараагийн > 

(Бүгд 1 мэдээ)