How to create simple cool paging with PHP and CSS

          СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:

Бизнес  санаа, аж ахуй эрхлэх ур чадварыг хөгжүүлэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах арга зүйг эзэмших, хөнгөлөлттэй бизнесийн зээл, тусламж, дэмжлэг авах сувгуудыг олж мэдэх, бизнесээ удирдан зохион байгуулах, дадлага туршлагатай болж, бизнесээ тогтвортой авч явах чадвар эзэмшүүлэхэд оршино.

         

         Ð¡Ð£Ð Ð“АЛТЫН ТӨРӨЛ:

 • Бизнесээ эхэл, бизнесээ хөгжүүл сургалт
 •  Ð¢Ó©ÑÓ©Ð»  хэрхэн бичих вэ
 • Өрхийн санхүү
 • Маркетинг, менежмент
 • Нөхөрлөл, бүлэг, хоршоо, аж ахуй нэгж байгуулах
 • Баг, багийн ажиллагаа
 • Брэнд бүтээгдэхүүний сургалт
 • Брэнд бүтээгдэхүүн
 • Сав баглаа боодол
 • Бүтээгдэхүүний борлуулалт, нийлүүлэлт
 • Зээлийн боловсрол
 • Оюуны өмчийн харилцаа ба патент
 • Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт
 • Хүлэмжийн аж ахуй
 • Хөнгөн үйлдвэрийн технологи
 • Туршлага судлах бизнес аялал  зэрэг сургалтуудыг явуулж байна.

 

 < Өмнөх 1 Дараагийн > 

(Бүгд 1 мэдээ)