Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ээлжит тооллого улс орон даяар 2021 оны 11 сарын 1-ээс 12 сарын 1 хүртэл цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

#ААНБТооллого2021
#Үндэсний_статистикийн_хороо