ЖИЖИГ, ДУНД YЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ

> Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын ................::::::::::::::::::::::::::::::захирамжаар Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангаж, цахим халдлага, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн өмчит болон харьяа байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын ажлын хэрэгцээний интернет сүлжээнээс олон нийтийн сүлжээ, онлайн тоглоом, видео сан бүхий сайтуудад Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын мэргэжилтэнтэй хамтран  2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нэвтрэхийг хориглосон