ТАСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний утас

Холбогдох утас

Тасгийн дарга

Ж.Нямхүү

70172313

88006123

Агаар, хөрсний бохирдол хариуцсан  мэргэжилтэн

Ү.Ариунсэлэнгэ

70172313

86001080

Орчны бохирдол, хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Уранчимэг

70172313

92083898