ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Санхүү: Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж Нийслэл, Дүүргийн ИТХ-аас баталсан хуваарийн дагуу төсвийг үр ашигтай зарцуулж  түүний биелэлтийг хангахад оршино.
Аж ахуй: Аж ахуйн үйл ажиллагааг гардан гүйцэтгэж, Засаг даргын Тамгын газар болон Хороодын үйл ажиллагаа явуулах хэвийн нөхөцлөөр хангаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй шуурхай хүргэхэд  оршино.

 

ТАСГИЙН БҮТЭЦ, ҮҮРЭГ

Шинэ үндсэн хуулийн дагуу  Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль батлагдаж 1992 оны 9 дүгээр сард Нийслэл Улаанбаатар хотын районуудын Засаг захиргааны зохион байгуулалт өөрчлөгдөж шинэ бүтэц, Зохион байгуулалт бүхий дүүргүүдийг байгуулсан.Монгол улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд хамаарах Хэлтэс, алба, тасаг зохион байгууллагджээ.2013 оноос дүүргийн Аж ахуйн тасаг нь Тасгийн дарга , Аж ахуйн  менежер-1, Үйлчилгээний менежер-1, Ахлах нягтлан бодогч-1, Тооцооны нягтлан бодогч-1, Хөрөнгө оруулалт бусад сан хариуцсан нягтлан бодогч-1, Үндсэн хөрөнгийн нярав-1, Бэлэн мөнгө аж ахуйн материал хариуцсан  нярав-1, Угтах үйлчилгээний ажилтан-1 , Жижүүр-3, Жолооч-8, Цахилгаанчин-1, Слесарь-2, Үйлчлэгч-10, Сахиул-2 гэсэн нийт 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Дүүргийн эдийн засгийн чадвахыг дээшлүүлэхэд шаардагдах материаллаг баазыг  бэхжүүлэх.
  • Ажилтан ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай төсвийг төлөвлөж төлбөр тооцоог хийж тайлан тэнцэл гаргах.
    Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах
  • Улс Нийслэлийн  хөрөнгө оруулалт,  орон нутгийн хөгжлийн сан хандив тусламжаар бэлтгэсэн хөрөнгийг бүртгэж түүний ашиглалтыг хариуцна
  • Ажлын байрны тодорхойлолтонд тавигдсан тоног төхөөрөмж эд материалаар хангах, түүний    ашиглалтыг хариуцах
  • Өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцна
  • ЗДТГ болон хороодын харуул хамгаалалт, Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, Машин тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.

 

Дарга

Б. Сумъяабазар

70170105

99711248

Ахлах нягтлан бодогч

Г. Золзаяа

70170106

99124732

Цалингийн нягтлан бодогч

Б. Сурандарь

70170106

88945515

Хангамжийн нягтлан бодогч

Д. Нацагханд

70170106

99137384

Үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч

А. Баярцэцэг

70170106

88880112

Байгууллагын гэрээ,түүний биелэлт хариуцсан ажилтан

Б. Ариунзаяа

70170106

99920682

Тохижилт, үйлчилгээ хариуцсан ажилтан

М. Оюунцэцэг

70170106

99130352

Барилга байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ хариуцсан ажилтан

Г. Өлзийхутаг

70170106

99145082

Бараа материалын нярав

Б. Пүрэвжаргал

 

89083930

Үндсэн хөрөнгийн нярав

С. Ууганцэцэг

70170106

94280868

Угтах үйлчилгээний ажилтан

У. Мөнхтуяа

70173203

88241924

Цахилгаанчин

Ц. Дашбаяр

 

88198884

Мужаан

Б. Батмагнай

 

80157704

Тамгын газрын слесарь

Д. Мягмардорж

 

88945715

Хороо хариуцсан слесарь

Г. Энхбат

 

88108548

Жижүүр

С. Баттулга

70173203

89910155

Жижүүр

Д. Эрдэнэсүх

70173203

99603465

Жижүүр

Ц. Доржсүрэн

70173203

89803300

Үйлчлэгч

Б. Алтанжин

 

96097891

Үйлчлэгч

П. Баасанжав

 

99268459

Үйлчлэгч

Л. Туяацэцэг

 

90490041

Үйлчлэгч

Ш. Наранцэцэг

 

88227839

Үйлчлэгч

Д. Должин

 

99817089

Үйлчлэгч

Ж. Төгсбилэг

 

88172579

Үйлчлэгч

Ц. Нармандах

 

88630540

Үйлчлэгч

Э. Батцэцэг

 

95936772

Талбайн үйлчлэгч

Д. Халтар

 

99593481