ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн хэмжээнд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж,  иргэн,  хуулийн этгээдэд хүргэх төрийн архивын үйлчилгээг шуурхай болгоход оршино. 


ТАСГИЙН ДАРГА

 

Д.Батхуяг 

Архивын тасгийн дарга 

Утас: 70172668, 99108839

 

ТАСГИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

Г.Түвшинтөгс

Архивын эрхлэгч

Утас: 70172668,

П.Баярмаа

Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан

Утас: 70170118, 99916970

Т.Эрдэнэгаваа

Архивын систем хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70170109

 

Ө.Алтанцэцэг

Гэрээт ажилтан 

Утас: 70172668

Т.Марал

Гэрээт ажилтан 

Утас: 70172668