СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Дүүргийн хэмжээнд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж,  иргэн,  хуулийн этгээдэд хүргэх төрийн архивын үйлчилгээг шуурхай болгоход оршино. 

 

ТАСГИЙН ДАРГА

Д.Батхуяг 

Архивын тасгийн дарга 

Утас: 70172668, 99108839

 

ТАСГИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

П.Баярмаа

Сан хөмрөгийн эрхлэгч 

Утас: 70172668, 99916970

Н.Болормаа

Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан

Утас: 70170118, 99034337 

 О.Нарантуяа

Бичээч, операторч

Утас: 70170109, 89901866

 

 

Ө.Алтанцэцэг

Гэрээт ажилтан 

Утас: 70172668

Т.Марал

Гэрээт ажилтан 

Утас: 70172668