СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Тендерийн заавар журам

ОЛОН НИЙТТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛААГААНЫ ЖУРАМ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, УРАМШУУЛЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ОЛОН НИЙТТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛААГААНЫ ЖУРАМ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ЦАХИМ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ЦАХИМ ХУУДАСТ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА, ҮР ДҮНГ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.