Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү

Энд дарж үзнэ үү

Энд дарж үзнэ үү

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,

                                                                  УРАМШУУЛЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

та энд дарж үзнэ

ЦАХИМ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

Та энд дарж үзнэ

Тендерийн заавар журам

ОЛОН НИЙТТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛААГААНЫ ЖУРАМ

Та энд дарж үзнэ үү

Худалдан авах ажиллагааны зарчим жура

Та энд дарж үзнэ үү

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

ТА ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.