Сонгино хайрхан  дүүргийн Засаг  даргын  Тамгын  газар  нь   эрх  бүхий  тендерт оролцогчдоос  Сонгинохайрхан дүүрэгт  хийгдэх  дараах ажлын тендерт битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

1.    Тендерийн  баримт  бичгийг багц тус бүрийг бичгээр  хүсэлтээ  гаргаж,  эргэж  төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр  иж  бүрдэл  бүрийг нь  доор дурдсан үнээр худалдан авч болно.

2.    Тендер нь түүнийг  нээсэн  өдрөөс  эхлэн  45 хоногийн  дотор  хүчинтэй  байна.

3.    Дотоодын гүйцэтгэгчид ямар нэг  давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

4.    Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.

Багцын нэр

Дугаар

Тендер ирүүлэх эцсийн хугацаа

Тендер нээх огноо

Тендерийн баримт бичгийн үнэ

Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 9-р хороо нийтийн эзэмшлийн зам талбайд гэрэлтүүлэг барих ажил  

 

СХД/ГА/А/176/02/

2016.05.30ы өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө

2016.05.30-ний өдрийн  09 цаг 20 минут

50 000  /тавин мянган/-н төгрөг

 

Эрчим хүчний яамны  ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 03.2.1  заалт ба түүнээс дээш заалттай.

 

2

Сонгинохайрхан дүүргийн 3-р хороо нийтийн эзэмшлийн зам талбайд гэрэлтүүлэг барих ажил  

 

СХД/ГА/А/176/01/

2016.05.30ы өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө

2016.05.30-ний өдрийн  09 цаг 30 минут

50 000  /тавин мянган/-н төгрөг

 

Эрчим хүчний яамны  ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 03.2.1  заалт ба түүнээс дээш заалттай.

 

3

Сонгинохайрхан дүүргийн 16,31-р хороо нийтийн эзэмшлийн зам талбайд гэрэлтүүлэг барих багц ажил

 

СХД/ГА/А/176/03/

2016.05.30ы өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө

2016.05.30-ний өдрийн  09 цаг 10 минут

50 000  /тавин мянган/-н төгрөг

 

Эрчим хүчний яамны  ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 03.2.1  заалт ба түүнээс дээш заалттай.

 

5.    Сонирхсон байгууллага тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Захиалагчийн  тодорхой  хаяг : Улаанбаатар  хот,  Сонгинохайрхан  дүүрэг , Баянголын-1, 27-р хороо Засаг даргын Тамгын газрын байр ны 1 давхарт 109  тоот  өрөө   

Холбоо барих утас: 70000717