Тендерийн  баримт  бичгийн багц тус бүрийг бичгээр  хүсэлтээ  гаргаж,  эргэж  төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр  иж  бүрдэл  бүрийг нь  доор дурдсан үнээр худалдан авч болно.

2.    Тендер нь түүнийг  нээсэн  өдрөөс  эхлэн  45 хоногийн  дотор  хүчинтэй  байна.

3.    Дотоодын гүйцэтгэгчид ямар нэг давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

4.    Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.

5.    Сонирхсон байгууллага тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

 

Захиалагчийн тодорхой хаяг: 

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Баянголын-1, 27-р хороо Засаг даргын Тамгын газрын байрны 1 давхарт 109 тоот өрөө    

Холбоо барих утас: 70000717  

 

 

Багцын нэр

Дугаар

Тендер ирүүлэх эцсийн хугацаа

Тендер нээх огноо

Тендерийн баримт бичгийн үнэ

1

Сонгинохайрхан дүүргийн онцгой байдлын хэлтэст суудлын авто машин нийлүүлэх  

СХД/БХА /2017/02/

тоот

2017.05.02-ны өдрийн 10 цаг 00 минут

2017.05.09-ний өдрийн 10 цаг 10 минут

50 000 /Тавин мянган/-н төгрөг