1.    Тендерийн баримт бичгийн багц тус бүрийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл  бүрийг нь  доор дурдсан үнээр худалдан авч болно.

2.    Тендер нь түүнийг нээсэн  өдрөөс  эхлэн  45 хоногийн  дотор  хүчинтэй  байна.

3.    Дотоодын гүйцэтгэгчид ямар нэг давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

4.    Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.

 

 

Багцын нэр

Дугаар

Тендер ирүүлэх эцсийн хугацаа

Тендер нээх огноо

Тендерийн баримт бичгийн үнэ

Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 1хороо явган хүний зам 

СХД/ИБ/2017/01

2017.05.11ий өдрийн  10 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  10 цаг 10 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

2

Сонгинохайрхан дүүргийн 4хороо тоглоомын талбай засварлах  

СХД/ИБ/2017/02

2017.05.11ий өдрийн  10 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  10 цаг 20 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

3

Сонгинохайрхан дүүргийн 6хороо явган хүний зам 

СХД/ИБ/2017/03

2017.05.11ий өдрийн  10 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  10 цаг 30 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

4

Сонгинохайрхан дүүргийн 12хороо явган хүний зам 

СХД/ИБ/2017/04

2017.05.11ий өдрийн  10 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  10 цаг 40 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

5

Сонгинохайрхан дүүргийн 13хороо явган хүний зам 

СХД/ИБ/2017/05

2017.05.11ий өдрийн  10 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  10 цаг 50 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

6

Сонгинохайрхан дүүргийн 14хороо тохижилт сүүдрэвч

СХД/ИБ/2017/06

2017.05.11ий өдрийн  11 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  11 цаг 10 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

7

Сонгинохайрхан дүүргийн 19хороо орц тохижуулах

СХД/ИБ/2017/07

2017.05.11ий өдрийн  11 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  11 цаг 20 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

8

Сонгинохайрхан дүүргийн 27хороо явган хүний зам 

СХД/ИБ/2017/08

2017.05.11ий өдрийн  11 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  11 цаг 30 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

9

Сонгинохайрхан дүүргийн 28хороо явган хүний зам 

СХД/ИБ/2017/09

2017.05.11ий өдрийн  11 цаг 00 минут

2017.05.11ы өдрийн  11 цаг 40 минут

10 000 /Арван мянган төгрөг /

Иргэдийн бүлэг

5.    Сонирхсон Иргэдийн бүлэгүүд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Захиалагчийн тодорхой  хаяг: Улаанбаатар  хот,  Сонгинохайрхан  дүүрэг , Баянголын-1, 27-р хороо Засаг даргын Тамгын газрын байр 1 давхарт 109  тоот  өрөө,

 Холбоо барих утас: 7000-0717