Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 06 дугаар сарын 03-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Ажлын туршлага

 

Нэмэлт мэдээллийг ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Төгөлдөрөөс авна уу. Холбогдох утас 70173307

 

 

д/д

Нэршил

Тоо хэмжээ

1

Хуруугаар цаг бүртгэгч аппарат

30