Шалгуур үзүүлэлт

1.    Үнийн санал /бараа нийлүүлэх хугацаа/

2.    Хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний наториатаар баталгаажуулсан хуулбар

3.    Хугацаа хэтэрсэн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолт /Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд бүртгэлтэй бүх банк/

 

4.    Харъяа шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын      тодорхойлолт

5.    Үнийн болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь /гарын үсэг баталгаажуулах/

6.    Тендерт оролцогч нь тухайн санал болгосон үнийн дүнд багтаан тухайн ажлыг дуусгаж хүлээлгэн өгөх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлнэ. Баталгаа гаргаагүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

7.    Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: /1/ 2018 оны санхүүгийн тайлан

8.    Хийж гүйцэтгэсэн ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх, шаардлагатай жилийн тоо:

Сүүлийн 1жил /2018 он/

Гэрээний нэр

Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг, холбоо

Төсөвт өртөг

Дууссан эсвэл дуусах хугацаа

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

           

           

9.    Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 1 жил /2018он/-ийн дундаж борлуулалт 15,0 сая төгрөгөөс багагүй байх.

10.  Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолт ирүүлэх /Оролцогч нь өөрийн нэвтрэх эрхээ ашиглан системд нэвтэрснээр хавсралтаа хүргүүлж буй татварын талаар мэдээллийг гаргаж хэвлэх боломжтой.  Тодорхойлолтыг тендерийн баримт бичигт оруулахдаа хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ.

 

 

Материал хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь:

Байгууллагын хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг 27 дугаар хороо, Агар 4 дүгээр гудамж Г-38 дугаар байр 102 тоот

Давхар болон өрөөний дугаар: 1 давхарт  102 тоот өрөөнд

Огноо: 2019 оны 06 дугаар сарын 05-нд

Цаг: 15  цаг 00  минут                Утас: 70000771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

 

Барааны тодорхойлолт: Сонгинохайрхан дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албанд автомашин худалдан авах

 Стандарт: Тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна.

 

Д/д

Барааны нэр, төрөл

Тоо /ширхэг/

Техникийн тодорхойлолт

1.

Суудлын авто машин

1

-       Хөдөлгүүрийн багтаамж: 2000 см3-ээс ихгүй

-       Хурдны хайрцаг: Автомат

-       Хүрдний байрлал: Зөв

-       Хөдөлгүүр: Бензин

-       Үйлдвэрлэсэн он: 2012 он ба түүнээс хойш

-       Нөхцөл: Улсын дугаар аваагүй

-       Суудлын тоо: 5

-       Өнгө: Мөнгөлөг

-       Төрөл: Sedan

-       Хөтлөгч: Урдаа /FWD/

 

 

Бараа хүргэх газар: Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байрны урд талд