Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 07 дугаар сарын 22-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл

·         Ажлын туршлага

 

Лавлах утас: 70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн     

мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА,

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/сая. төг/

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал

Төсөвт өртөг

Хөрөнгийн эх үүсвэр

1

Хүүхдийн тоглоомын талбайн сул шороон гадаргууг бетондох /13 дугаар хороо/

10.0

ДОНХС

2

Явган хүний гүүр шинээр хийх /9 дүгээр хороо/

9.9

ДОНХС

3

Явган хүний гүүр шинээр хийх /25 дугаар хороо/

9.9

ДОНХС