Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 05 дугаар сарын 19-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

·         Хүсэлт /үнийн санал/

·         Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж,багаж хэрэгсэл ханган нийлүүлэх эрхтэй

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

·         Ажлын туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ/

 

Лавлах утас: 70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн     

мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай

 

ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА,

АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/сая. төг/

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал

Төсөвт өртөг

Хөрөнгийн эх үүсвэр

1

Иргэний танхим болон өрхийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж /4 дүгээр хороо/

10.0

ДОНХС