Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 08 дугаар сарын 21-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

·         Хүсэлт /үнийн санал/

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Хуулийн этгээд/

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл /Тохижилтын ажлын/

·         Ажлын туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ/

Жич: Тухай ажлуудтай холбоотой мэдээллийг дүүргийн ЗДТГ-ын Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалайгаас авна уу. /Бэлэн зураг төсөвтэй ажил болно./ Утас: 70173135, 99834777

 

Ажлын жагсаалт

 

 Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

Хөрөнгийн эх үүсвэр

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

1

Голын ай сав газруудын авто машины гарамд хоолой тавих /24 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

3 000,0

2

Явган хүний гүүр /24 дүгээр хороо/

ДОНХС

5 000,0

3

Явган хүний гүүр засвралах /41 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

10 000,0

4

Явган хүний зам /39 дүгээр хороо/

ДОНХС

10 000,0