Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Гэр хорооллын шороон замыг хусаж тэгшлэх” ажлын зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2018 оны 129, 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу зохих шаардлага хангасан хувь хүн, хуулийн этгээдтэй шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Сонирхсон хувь хүн, хуулийн этгээд 08 дугаар сарын 29-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт оролцох хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хувь хүн болон хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

·         Хүсэлт /үнийн санал/

·         Эрх бүхий төсөвчин байх /Хувь хүн/

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Хуулийн этгээд/

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл /Хуулийн этгээд/

·         Ажлын туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ/

 

 

Лавлах утас: 70173135 /ЗДТГ-ын ТГХШХ-ийн     

мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай

 

 

 

Ажлын жагсаалт

 

 Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

Хөрөнгийн эх үүсвэр

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

1

Гэр хорооллын шороон замыг хусаж тэгшлэх

Нийслэлийн төсөв

52 000,0

1 040,0