Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийг үнэлэх, төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр цаашид авах арга хэмжээг оновчтой төлөвлөх зорилгоор байгууллагын менежментийг үнэлэх судалгааг зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээдтэй шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Сонирхсон хуулийн этгээд 07 дугаар сарын 31-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт оролцох хүсэлтээ ирүүлнэ үү. Хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

·         Хүсэлт /үнийн санал/

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Хуулийн этгээд/

·         Холбогдох тусгай зөвшөөрөл /Хуулийн этгээд/

·         Судалгааны ажил хийж байсан туршлага, танилцуулга

 

 

Лавлах утас: 70172837 /ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн   

мэргэжилтэн Б.Даваабаяр

 

 

 

Ажлын жагсаалт

 

 Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

Зөвлөх үйлчилгээний төсөв /мян.төг/

1

СХД-ийн ЗДТГ-ын байгууллагын менежментийг үнэлэх судалгааг

10 000,0