Сонгино хайрхан  дүүргийн Засаг  Даргын  Тамгын  Газар  нь   эрх  бүхий  тендерт оролцогчдоос  Сонгинохайрхан дүүрэгт  хийгдэх  дараах багц ажлын тендерт битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

  1. Тендерийн  баримт  бичгийг багц тус бүрийг бичгээр  хүсэлтээ  гаргаж,  эргэж  төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр  иж  бүрдэл  бүрийг нь  доор дурдсан үнээр худалдан авч болно.
  2. Тендер нь түүнийг  нээсэн  өдрөөс  эхлэн  45 хоногийн  дотор  хүчинтэй  байна.
  3. Дотоодын гүйцэтгэгчид ямар нэг  давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.
  4. Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.

Багцын нэр

Дугаар

Тендер ирүүлэх эцсийн хугацаа

Тендер нээх огноо

Тендерийн баримт бичгийн үнэ

1

31 дүгээр хоро Цамбагараваас хойшоо өгсдөг гэр хороолол доторх зам тэгшлэх

СХД/ГХЗХ/329/02/

2013.09.09-ний өдрийн  10.00 цаг 00 минут

2013.09.09-ны 10цаг 30 минут

100,000       /Нэг зуун мянга/-н төгрөг

  1. Сонирхсон байгууллага тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Захиалагчийн  тодорхой  хаяг : Улаанбаатар хот,  Сонгинохайрхан дүүрэг    Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж , 27-р хороо Засаг даргын Тамгын газар, 109  тоот  өрөө   

Холбоо барих утас: 70000717